Generalforsamling i Kammermusik ved Hjarbæk Fjord

Indkaldelse til generalforsamling

i Kammermusik ved Hjarbæk Fjord

Søndag d. 24. februar 2019 kl. 14.00

Løgstrup Sognegård

Borgergade 10 C, 8831 Løgstrup

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Ulige år. Valg af formand
 9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
 • Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant
 • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Malene Eigenbroth.

  Du kan melde dig ind i foreningen ved at kontakte bestyrelsen personligt, eller ved at indbetale 50 kr. på konto nr. 5980 – 1233970, – og husk at oplyse dit navn og din e-mail adresse så vil du modtage e-mails når vi har nyt at berette og når der skal indkaldes til generalforsamling   

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com