Bestyrelse og kontingent

Bestyrelsen for Taarup Borgerforening:
Formand Birte Phillips, Fjordvej 23, tlf. 25145097
Næstformand Lars Kunstmann, Kvostedvej 13, tlf. 29766688
Sekretær Anja Hedemann, Trenmosevej 18, tlf. 53745414
Kasserer Niels Østerlund, Virksundvej 180, tlf. 26849344
Best.medlem Inge Marie Christensen, Virksundvej 202, tlf. 51947246
Suppleanter Svend Åge Petersen og Esben Ejlerskov
Revisorer Johan Gregersen og Flemming Deleuran
Revisorsuppleant Erik Valum Jensen
 
Taarup Borgerforening kontingent 2018
Enlige 125,-kr
Par 250,-kr
Bank Reg. nr. 9294 konto nr. 0007279825
Mobilepay Mobile Pay: 76050

Kontakt Taarup borgerforening

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com