Bestyrelse og kontingent

Bestyrelsen for Taarup Borgerforening:
   
Formand Anne-Sophie Carlson, Fjordvej 4
Næstformand Lars Kunstmann, Kvostedvej 13
Sekretær Flemming Deleuran, Fjordvej 18
Kasserer Niels Østerlund, Virksundvej 180
Best.medlem Inge Marie Christensen, Virksundvej 202
Suppleanter Svend Åge Petersen og Esben Petersen
Revisorer Johan Gregersen og Jens Ole Jensen
Revisorsuppleant Erik Valum Jensen
 
Taarup Borgerforening kontingent 2020
Enlige 125,-kr
Par 250,-kr
Bank Reg. nr. 9294 konto nr. 0007279825
Mobilepay Mobile Pay: 76050

Kontakt Taarup borgerforening

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com