Bestyrelse og kontingent

Bestyrelsen for Taarup Borgerforening:
   
Formand Lars Kunstmann, Kvostedvej 13
Næstformand Dorthe Madsen, Virksundvej 103
Sekretær Flemming Deleuran, Fjordvej 18
Kasserer Niels Østerlund, Virksundvej 180
Best.medlem Inge Marie Christensen, Virksundvej 202
Suppleanter Michael Uhre og Lene Keiser
Revisorer Johan Gregersen og Anja Hedemann
Revisorsuppleant Erik Valum Jensen
 
Taarup Borgerforening kontingent 2023
Enlige 125,-kr
Par 250,-kr
Bank Reg. nr. 9294 konto nr. 0007279825
Mobilepay Mobile Pay: 76050

Kontingent skal være betalt senest 1. marts

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com