Tårup sogn i fortid og nutid

I 2001 blev “TÅRUP SOGN I FORTID OG NUTID”udgivet på Phrons forlag. Daværende pastor emeritus Laust Kristensen er forfatter, og bogen er blevet til i samarbejde med input fra “mande-klubben” gennem torsdagsmøder i 4-5 år. Bogen fortæller en del af sognets historie, og rummer en fortegnelse over beboere på forskellige adresser igennem næsten 200 år.

“Dette er historien om Tårup Sogn. En historie der rækker næsten 1000 år tilbage, da Tårup Kirke formentlig blev rejst i skikkelse af en trækirke. Det er også en historie præget af Taarupgaard, der siden 1948 har været efterskole, men i sin tid var herregård og bogstaveligt ejede hele sognet.
I bogen følger man sognets udvikling og historie, hvad enten det er landbruget, erhvervene, skolerne eller sognets personligheder og aktive mennesker.
“Tårup Sogn – i fortid og nutid” er det første samlede billede af sognet. Et resultat af fem års vedholdende arbejde udført af sognets tidligere præst Laust Kristensen og en gruppe af sognets indbyggere, der bl.a. har udarbejdet bogens register over samtlige beboere i sognet gennem tiderne.”

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com