Fra vandværket

Info vedr. lukning for vand. Vi skal 23/3 afslutte rør-arbejdet fra Kvols ved at få lukket/spærret nogle af de gamle hovedledninger og stikledninger. I den forbindelse bliver det nødvendigt at lukke for vandet i nogle timer. Vi lukker for vandet 23/3 kl. 10:00 og arbejdet vil blive gjort så hurtigt som muligt. Normalt under to … Læs mere

Generalforsamling i Vandværket

Generalforsamling i Knudby Vandværk amba torsdag 30/3-23 kl. 19:30 i Forsamlingshuset. Udover de almindelige punkter på dagsordenen (vedhæftet) orienterer vi også om, hvordan det går med sammenkoblingen med Viborg Vand. Der er i øvrigt ”Åbent hus” hos Viborg Vand ”Nordværket” 22/3 12-17, så I kan komme ind og se, hvor vores vand nu kommer fra. https://www.energiviborg.dk/nyheder/nyhed/vandets-dag-2023-aabent-hus-paa-vandvaerk?PID=10473&M=NewsV2&Action=1 … Læs mere

Vandtilslutning

Så er der Viborg-vand i alle husstande. Sammenkobling gik godt, og der var vist ingen der mærkede at vi havde lukket ned. Nu holder vi øje med vandtrykket – ikke mindst i morgen tidlig, når forbruget peaker. Hvis trykket holder sig nogenlunde, så er alt super – hvis trykket falder, så har vi en plan … Læs mere

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com