Referat fra borgermødet 1. oktober

Referat fra borgermødet omkring solcelleprojektet i Kvosted.


 


Der var 16 borgere til stede ved mødet.


Det er European Energy, der står bag projektet. Det er et privat dansk firma. (Tidligere kunne man komme med i sådanne projekter som privat investor, men det er ikke længere muligt.)


Lars gennemgik, hvad vi vidste om projektet ud fra kommunens oplysninger. Han blev suppleret af nogen som havde deltaget i kommunens møde omkring projektet. Der var flere forskellige holdninger til projektet. Link til oplysninger her.
Inden den 15. oktober kan man komme med indvendinger eller ændringsforslag til projektet. Da meninger var så delte, kunne borgerforeningen ikke stå for en fælles henvendelse til kommunen. Det blev derfor op til hver enkelt at lave en sådan henvendelse.


For at komme af med strømmen skal der lægges et kabel til Ørum.


 


Når man etablerer et sådant projekt, skal der afsættes 30.000 kr. pr MW (her taler vi om godt 2 mio), som et engangsbeløb, der skal komme kommunen, fortrinsvis nærområdet til gode. (For at give projektet en lokal forankring). Det kom frem, at hvis vi havde gode og gerne grønne forslag til hele beløbet, var det muligt, at alle pengene ville have i lokalområdet. Forslagene skal ikke sendes ind endnu, men følgende forslag blev nævnt:


Madpakkehus i Kvosted


Toilet på Højgårds Plads


Varmepumpe til Børnehuset


Investering i Huset på Knuden


Dele el-bil


Dele el-bus


Hurtiglader måske i forbindelse med Huset på Knuden


Penge til genoptryk af foldere til den gamle rute og til spor i landskabet.


 


Det er vigtigt, at vi i fællesskab bakker op om alle de forslag, som vi til sin tid sender ind. Når vi nærmer os tiden for indsendelse af forslag, vil afholde et nyt borgermøde og evt. nedsætte en gruppe til at undersøge forslagene nærmere.


 


På borgerforeningens vegne


Flemming Deleuran

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com