Indsatsplan vedr. Knudby Vandværk

Så har byrådet 18/11-2020 vedtaget, at et forslag til Indsatsplan for vores område sendes i høring. Høringen forløber 12 uger, så der er indtil 15/2-2021 mulighed for at indgive kommentarer. Det vil sige: Planen er IKKE vedtaget, men det sådan, kommunens kloge folk mener, at den skal formuleres. Politikere – i hvert fald vores her i Viborg kommunalbestyrelse – er fornuftige folk og de lytter til gode indspil. Men så skal de være velbegrundede.

 

Vandværket vil invitere til et Lokalt Borgermøde i Forsamlingshuset i januar 2021 (mere info senere). Vi tror på, at det er bedre, at vi har en lokal debat i trygge rammer frem for at deltage i Kommunens stormøde i Viborg. Man kan naturligvis deltage begge steder, hvis man har lyst.

 

Vedhæftet Indsatsplanen i pdf, og I kan se mere på https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/byradet/2020-11-18-17-00-2039/#8-forslag-til-indsatsplaner-for-beskyttelse-af-grundvand—karup-omrdet-knudby-sparkr-og-lee-vandvrk

 

 

Med venlig hilsen / Kind regards

 

Niels Rohrberg

Knudby Vandværk

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com