Info om Knudby Vandværk

Det er tid for lidt info omkring vandværkets fremtid.

Vi har gennem længere tid forhandlet med Energi Viborg Vand. ”De rider ikke samme måned som de sadler”, så det har taget noget tid, men nu har vi en plan. Planen går ud på, at vi etablerer en rørledning fra Kvols til Knudby Vandværk. For at genere lodsejerne mindst muligt sker det i to etaper. Den første etape fra vandværksgrunden til øst for Knudbyvej etableres i juli 2022 og resten = anden etape etableres i efteråret, når majsen er høstet.

Når rørledningen er etableret, vil Viborg Vand blive koblet på vores ledning på vandværket på en måde, så vi kan teste, om hele området kan forsynes direkte og hele tiden (også ved spidsbelastning) = med det direkte tryk fra Viborg og med den vandmængde, der kommer gennem røret. Det skal vi teste i en uges tid. HVIS det går, som vi håber, så kan vi nedlægge hele vores reservoir, alle vore pumper og vores styring, og det vil både være en økonomisk besparelse og en god klimamæssig løsning. Så skal vi heller ikke etablere ny styring og ny rent-vands-tank.

Hvis der ikke er tryk nok og/eller vand nok, så skal vi have vurderet, hvad der er behov for – og så etablerer vi det nødvendige i takt med at vi kender behov og har økonomi til det. Vi lukker ikke vores egen boring eller tank, før end vi er helt sikre på at alt fungerer.

Vi vil informere INDEN vi sætter gang i prøveforsyningen, så alle er forberedt på risiko for svingende vandtryk.

Bestyrelsen har planlagt at gennemføre en kampagne for tilslutning af nye brugere i efteråret. Der er ingen tvang til at blive tilsluttet, men vi prøver at lave så godt et tilbud, så det er svært at sige nej tak til. Det vil ske ved direkte henvendelse til de områder, hvor vi kan se fordel i at forsyne.

 

Vi udsendte regninger på vandforbrug for første halvår 2022 for et par uger siden. Har du ikke fået en regning, så tjek lige i dit spam-filter, om den skulle være smuttet deri. Der er sket, og det er ærgerligt for alle parter.

 

Med venlig hilsen

Knudby Vandværk

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com