Generalforsamling i Taarup Borgerforening

 

Taarup Borgerforenings

Generalforsamling

 

afholdes i Taarup forsamlingshus (såfremt COVID-19 situationen tillader det)

 

Torsdag d. 27. August 2020 kl. 19.00

 

Dagsorden i.h.t. vedtægter.

 Vedtægterne er tilgængelige på foreningens hjemmeside:

www.taarupborgerforening.dk eller www.taarupsogn.dk

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formand Anne-Sophie Carlson, skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

Inden generalforsamlingen – kl. 18 – 19 – byder foreningen på håndmadder og en øl/vand, tilmelding skal ske til Inge Marie Christensen på mail imc@virksundvej.dk, eller på telefon 51947246  senest tirsdag d. 25. August 2020

Evt. aflysning vil blive annonceret på Taarupmail (som også publiceres på hjemmesiden)

 

 

 

Mvh

Bestyrelsen

 


                                                                                   image.png

 

TAARUP BORGERFORENING

DAGSORDEN

GENERALFORSAMLING D. 27. August 2020

 

1.    Valg af dirigent og referent

 

2.    Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf

 

3.    Regnskabsaflæggelse og godkendelse af revideret regnskab

 

4.    Vedtægtsændringer

 

5.    Behandling af indkomne forslag

 

6.    Godkendelse af budget

 

7.    Valg til bestyrelsen på valg er:

a.    Niels Østerlund – modtager genvalg

b.    Lars Kunstmann – modtager genvalg

c.     Valg af 2 suppleanter

 

8.    Valg af 2 revisorer (Johan Gregersen & Jens Ole Jensen) og 1 revisorsuppleant

 

9.    Eventuelt

 

 

 

Husk at det kræver medlemsskab af foreningen for at kunne stemme eller vælges til bestyrelsen – kontingent kan indbetales til Taarup Borgerforening på følgende måder:

Kontingent til Borgerforeningen 2020:

Par = 250 kr.                  Enlige 125 kr.

Kontingent kan indbetales på konto i Sparekassen Kronjylland:

Reg. nr. 9294 konto nr. 0007279825

eller via mobilepay til tlf. 76050 – husk at påføre din adresse i kommentarfeltet.

Du kan også vælge at betale direkte til et medlem af bestyrelsen.

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com