info om vandværk

Info omkring vandforsyning.

Som de fleste har bemærket, så er vi næsten færdige med at bore den nye hovedledning fra Kvols til Knudby på plads. Det har vist ikke givet så store gener for trafikken, som frygtet, og arbejdet er gået en del hurtigere end budgetteret.

Vi er så ved at være klar til næste etape, og det er i denne og næste uge at grave ned til den nye hovedledning, på de steder, der skal kobles forbrugere på. I første omgang afsættes stophaner, og så sættes der gang i at pumpe vand gennem røret for at rense det. Når det har kørt nogle dage, tages der en vandprøve. Hvis den er OK tages der endnu en vandprøve, og hvis den også er OK, så er vi klar til at koble forbrugere på. Det forventes at være klar i uge seks.

Det drejer sig om Virksundvej 45, 66, 72b og Pamhulevej, ligesom Tårupgårdsvej-ledningen også skal kobles på den nye hovedledning (lige ved Kirkestien overfor Kirken). Der er også lige en ”klump” (Virksundvej 49, 74, 90 og Fjordvej 1), som kobles på overfor Fjordvej, og Virksundvej 92, 94 + Fjordvej 2, 4, 5, 7, 15 og 17 kobles på ved busskuret. Herefter forsynes disse forbrugere fra Viborg i nogle dage for at være sikker på at alt fungerer.

Når vi er trygge ved det, så lukker vi for en stophane ved Dalgasmindevej (forsyner resterende del af Virksundvejs lige numre op til nr. 116 bortset fra 110b samt den resterende del af Fjordvej) og kobler den nye hovedledning sammen med vores hovedledning ved busskuret ved Knudbyvej. De nævnte forbrugere skal derefter forsynes fra Viborg. Når vi igen er trygge, vil vi åbne for stophanen ved Dalgasmindevej, og så er vi i klar til at forsyne hele vores område fra Viborg.

Vi ved endnu ikke 100% om der er vand nok i ledningen til direkte forsyning. Det finder vi først ud af, når det hele kører. Hvis vi ikke kan forsyne direkte, skal vi have en lille buffertank på vandværket som supplement – men det ved vi ikke noget om endnu.

Mere info senere.

 

Med venlig hilsen / Kind regards

 

Holdingselskabet DBI A/S

 

Niels Rohrberg

Adm. direktør, Cand.Agro./M.Sc.

 

Virksundvej 110a, Knudby

8831 Løgstrup

 

Tlf: + 4540455995

Mail: niels@rohrberg.dk

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com