mere fra vandværket

Mere info fra vandværk:

Jeg var lige hurtig nok til at sige at vi var færdige med at bore. Det viser sig at ledningen fra Dalgasmindevej til Knudbyvej ikke har den dimension, som der står på kortet. Derfor skal der lægges ny hovedledning lidt længere ind i Knudby by. Vi prøver at grave ned ved det allerførste vandværk for at se, om der ligger en 110 mm ledning derfra og til Dalgasmindevej. Gør der ikke det, så skal vi lægge nyt helt derhen – ellers stopper vi ved brandhanen overfor nr. 104. Vi graver ned til stikledning til nr. 96 + 98 + 100 + 102 + 104 og så bores der fra Knudbyvej til brandhanen.

Med venlig hilsen

Niels Rohrberg

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com