Lidt mere fra vandværket

 
 

Lidt mere info:Vi ændrer lidt ledningsføringen. Der ligger ret meget ”skrammel” (el, vand, fiber, kloak) i kanten af Virksundvej og der er ikke mange centimeter at arbejde på. Det vil give en ret stor risiko for at rive noget i stykker, og derfor har vi besluttet at dreje den nye hovedledning ved busskuret og lægge den langs Knudbyvej ud til, hvor markvejen fra Knudbyvej til Gammelstrupvej går. Her går vi i markvejen indtil de når ledningen fra vandværk til Kvosted. Det er en 110 mm ledning, som vi så kobler os på.
Lige så snart det har gravet, så kobler vi det nye rør på i Kvols, og så skal det nye rør skylles rent for skidt og bakterier og kim. Det vil nok tage et par uger. Vandet skylles ud på marken ved siden af markvejen, så I skal ikke frygte at de store vandmængder skyldes ledningsbrud 😊
Når vandet er rent, så kobles Viborg Vand på ”Kvosted-ledningen” og vi er klar til forsyning. Ejendommene mellem Kvols og Pamhulevej kobles herefter på den nye ledning, mens alle øvrige bliver på den gamle.

 

Med venlig hilsen
Niels Rohrberg

 
 
 
 
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com